Samorządy nie wiedzą czy organizować w tym roku kwalifikację wojskową dla 19-letnich mężczyzn. MSWiA wciąż nie wydało rozporządzenia, które wskazuje termin jej przeprowadzenia.
Dziś miał być ogłoszony termin kwalifikacji wojskowej. Tak przynajmniej wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2011 r. Wciąż jednak czeka na podpis ministrów. Nie tylko że nie zostanie ogłoszona, ale gminy nie przeprowadzą jej między 7 lutego, a 29 kwietnia, jak przewiduje rozporządzenie. Kwalifikacja, która zastąpiła pobór, miała odbyć się w lutym już po raz trzeci.
Jak ustaliliśmy, może być przeprowadzona późną jesienią albo w ogóle. Mimo że art. 35 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony nakłada na ministrów obowiązek corocznego jej ogłaszania.