Firmy, w których pracuje mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, mogą dobrowolnie tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać świadczenie urlopowe. Jeżeli pracodawca chce zrezygnować z prowadzenia działalności socjalnej, a w firmie nie obowiązuje zbiorowy układ pracy lub regulamin wynagradzania, musi on poinformować o tym pracowników nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego roku kalendarzowego. Ogłoszenie tej informacji musi nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Brak takiego ogłoszenia spowoduje, że pracodawca będzie dalej naliczał na każdego pracownika odpis podstawowy, który wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub 50 proc. średniej płacy, jeżeli pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach. Jej wysokość jest ogłaszana w lutym przez GUS.