Od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

– W jakiej sytuacji jest pracownik, który ukończył 50. rok życia, był niezdolny do pracy na przełomie roku oraz jego niezdolność do pracy trwała w 2010 r. dłużej niż 14 dni, ale nie dłużej niż 33 dni (pracownik 31 grudnia 2010 r. ma prawo do zasiłku chorobowego) – pyta pani Wiesława z województwa świętokrzyskiego.

Mając na względzie intencję zmiany art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, należy przyjąć, że w takim przypadku okres za który przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, jest liczony od 1 stycznia 2011 r. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przysługuje wówczas maksymalnie przez 19 dni, nie dłużej niż do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Tak wynika z wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).

W wyjaśnieniach podano następujący przykład: pracownik, który ukończył 50. rok życia w 2009 roku, przebywa w szpitalu od 10 grudnia 2010 r. do 12 lutego 2011 r. (65 dni). Pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby od 10 do 23 grudnia 2010 r. (14 dni). Za okres od 24 do 31 grudnia 2010 r. pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Za okres od 1 do 19 stycznia 2011 r. (19 dni) pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, a za okres od 20 stycznia do 12 lutego 2011 r. – w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. Pracownik ponownie przebywał w szpitalu w okresie od 1 marca do 15 kwietnia 2011 r. (46 dni).

Za okres tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 1 do 14 marca 2011 r. (14 dni) i zasiłku chorobowego od 15 marca do 15 kwietnia 2011 r. w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Podstawa prawna

Art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 225, poz. 1463).

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).