190 mln zł przeznaczy rząd w latach 2011 – 2013 na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch. Dofinansowanie ma pomagać samorządom w zakładaniu żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, które przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa żłobkowa. W tym roku na ten cel będzie przeznaczone 40 mln zł.

– Konkurs na podział tych pieniędzy zostanie ogłoszony po uchwaleniu budżetu – zapewniła Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, podczas prezentacji szczegółów programu.

Program Maluch przewiduje, że gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy lub zakupu budynku na potrzeby żłobka, a maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 70 proc. wartości przedstawionego kosztorysu, choć nie więcej niż 440 tys. zł. W przypadku klubu dziecięcego będzie to 255 tys. zł. Gminy mogą też otrzymać dofinasowanie w celu adaptacji istniejącego budynku – maksymalnie 95 tys. dla żłobka i 55 tys. dla klubu dziecięcego – lub na zakup wyposażenia. Dotacje będą przyznane też na wyposażenie lokalu będącego w posiadaniu dziennego opiekuna lub na adaptację lokalu gminnego. Będzie to odpowiednio 5 tys. zł i 10 tys. zł.

– Propozycje zawarte w programie są elastyczne i pozwolą nam dopasować się do potrzeb rodziców oraz naszych możliwości finansowych – mówi Radosław Szumiec, zastępca burmistrza Lubartowa.

Program określa też kryteria, na podstawie których będą wybierane oferty, które otrzymają środki. Przy ocenie będzie brane pod uwagę to, czy na terenie gminy są już miejsca opieki dla dzieci, jak duże jest zapotrzebowanie na żłobki i kluby dziecięce oraz jaka jest liczba dzieci w wieku 0–3 lata. Ponadto preferencyjnie będą traktowane gminy, które mają niskie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zapewnią zrealizowanie swojego projektu w możliwie najkrótszym czasie, a liczba nowych miejsc będzie znacząca w relacji do liczby małych dzieci.

Zgodnie z szacunkami resortu pracy w ciągu trzech lat ma powstać 277 żłobków i klubów dziecięcych, a dofinansowanie do adaptacji lub wyposażenia ma otrzymać ok. 4,2 tys. placówek. Łącznie ma to przynieść zwiększenie o 41 tys. liczby miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi.