Uczelnie znów mogą się ubiegać o pieniądze na dofinansowanie studiów z rządowego programu kierunki zamawiane.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiedziało, że już na przełomie stycznia i lutego 2011 roku ogłosi kolejną edycję programu kierunków zamawianych. Czyli takich, które zostały przez resort uznane za kształcące absolwentów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Uczelnia, która zgłosi się do programu, może się ubiegać o dofinansowanie na rozwój wybranego kierunku. Pieniądze te może przeznaczyć zarówno na studentów (np. dodatkowe stypendia), jak i rozwój bazy dydaktycznej potrzebnej do kształcenia na tym kierunku studiów (np. dodatkowe kursy). W ostatniej edycji konkursu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymała na przykład na kształcenie inżynierów budownictwa 2,7 mln zł.
– To szansa dla uczelni na przyciągnięcie maturzystów – mówi Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, który otrzymał dofinansowanie aż na osiem projektów.
Dodaje, że te szkoły, które zaprezentują atrakcyjniejsze oferty studiów, wygrają walkę o studenta z konkurencyjnymi uczelniami. A stworzenie takiej oferty umożliwiają pieniądze na rozwój kierunku zamawianego.
Aby je otrzymać, uczelnia musi przygotować projekt oferty edukacyjnej na wybranym kierunku. We wniosku muszą się znaleźć też informacje dotyczące budżetu na ich dofinansowanie. W ubiegłym roku program obejmował 17 kierunków zamawianych z trzech obszarów wiedzy nauk przyrodniczych, technicznych i matematycznych. Są to m.in. budownictwo, fizyka czy ochrona środowiska. Listę tę, w porównaniu do pierwszej edycji konkursu, resort nauki rozszerzył o trzy kierunki: unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe.
W ubiegłej edycji cześć uczelni mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie nie otrzymała pieniędzy, bo ich zabrakło. Tak było m.in. na Politechnice Radomskiej (zgłoszony kierunek: wzornictwo) czy wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie (zgłoszony kierunek: informatyka). W ramach ostatniego konkursu wpłynęły 263 wnioski.