Ministerstwo rolnictwa i zespół negocjacyjny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie stawek opłat i wynagrodzeń weterynarzy świadczących usługi na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

Sprawom tym poświęcone były poniedziałkowe rozmowy w resorcie rolnictwa z udziałem przedstawicieli ministerstwa i Inspekcji Weterynaryjnej oraz samorządu weterynaryjnego. Zdaniem wiceministra rolnictwa Kazimierza Plockego uzgodnienia te są podstawą do dalszej współpracy i rozwiązywania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności.

Jak poinformował dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Żywności i Weterynarii Wojciech Wojtyra ministerstwo zobowiązało się do piątku przygotować projekty rozporządzeń. Mają one m.in. zwaloryzować wynagrodzenie weterynarzy w zakresie monitorowania chorób zakaźnych, a także do podwyższenia stawek za te prace o ok. 11 proc. (o wskaźnik inflacji z lat 2006-2009). Mają być także podniesione o 25 proc. opłaty za nadzór nad ubojem zwierząt wykonywany w dni świąteczne, i w godzinach nocnych.

"Rozmowy w sprawie protestu weterynarzy toczą się od prawie miesiąca. Jest duży postęp, jeżeli chodzi o uzgodnienia stron" - powiedział prezes KRL-W Tadeusz Jakubowski. Zaznaczył, że jeżeli ministerstwo przygotuje rozporządzenia, w których znajdą się postulaty weterynarzy, to zespół negocjacyjny będzie rekomendował Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej odwołanie protestu, który trwa od 7 stycznia br. Posiedzenie Rady zostało zwołane na najbliższy poniedziałek - 17 stycznia. Wcześniej, w piątek 14 stycznia, odbędzie się spotkanie przedstawicieli KRL-W, którzy zapoznają się z projektami rozporządzeń przygotowanymi przez resort rolnictwa.

Powodem protestu prywatnych lekarzy weterynarii jest m.in. zmniejszenie opłat za wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt oraz zniesienie takich dokumentów dla trzody kierowanej do uboju. Protest polega m.in. na zaprzestaniu badania zwierząt i mięsa. KRL-W nie podoba się też propozycja ministra rolnictwa w sprawie zmiany struktury Inspekcji Weterynaryjnej.

Jakubowski wyjaśnił, że propozycje resortu nie wyczerpują wszystkich spraw, które niepokoją weterynarzy, ale "ten pakiet jest zadowalający". Poinformował, że Plocke nie chciał jednak rozmawiać o zmniejszonych opłatach za wystawianie świadectw zdrowia dla trzody, które jego zdaniem są "żenująco niskie". Opłata ta została zmniejszona z 17 zł do 10 zł (dla stada do 10 szt.), dla małych przeżuwaczy (kozy, owce) z 23 do 5 zł za sztukę. Świadectwa zdrowia są potrzebne m.in. dla trzody, która jest sprzedawana na ubój, ale nie bezpośrednio do rzeźni, ale poprzez tzw. punkt skupu.