Program naprawy służby zdrowia "Pacjent jest najważniejszy", zakładający m.in. decentralizację NFZ i utworzenie kas ubezpieczenia zdrowotnego, Sośnierz, były prezes NFZ, zapowiedział podczas pierwszego kongresu PJN w grudniu.

Pytany w piątek, kiedy jego ugrupowanie przedstawi pierwszy projekt ustawy zdrowotnej, poseł powiedział: "Projekt jest jeszcze uzgadniany wewnątrz ugrupowania, więc jeszcze go nie publikujemy. Ale w ciągu dwóch tygodni będziemy go ogłaszać".

Jak zaznaczył w piątkowej rozmowie z PAP, projekt zakłada - oprócz decentralizacji NFZ - m.in. uproszczenie zasad kontraktowania i wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej. "One są za wysokie" - ocenił Sośnierz.

"Chodzi również o przyjęcie pewnych zasad, pewnej równoprawności podmiotów w czasie kontraktowania, bo jednak tak się nie dzieje. Niby wszyscy są równi, a jednak są równiejsi" - ocenił.

"Decentralizacja NFZ wiąże się z rozwiązaniem centrali. Niewątpliwie trzeba w to miejsce wprowadzić urząd nadzoru ubezpieczeń, który by nad tym systemem zdecentralizowanym panował" - tłumaczył.

Jak mówił, projekt zawiera szereg propozycji mających skorygować mankamenty obecnego systemu. Jednocześnie zastrzegł, że jego ugrupowanie jest obecnie w opozycji, więc nie wiadomo, czy rozwiązania proponowane przez PJN mają szansę wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu. "Nie ma co się tu łudzić. Natomiast chcemy to ogłosić jako projekt do zrealizowania po wyborach" - zaznaczył.

Sośnierz powiedział, że Polska Jest Najważniejsza planuje także kolejne spotkania tematyczne. W styczniu ma się odbyć spotkanie poświęcone służbie zdrowia.

Pierwsza debata, poświęcona gospodarce, odbyła się w grudniu. Sośnierz pytany, czy styczniowe spotkanie nt. zdrowia także odbędzie się w formie debaty z udziałem ekspertów, odpowiedział, że jego formuła nie została jeszcze ustalona. "Ale jakaś forma debaty czy dyskusji na ten temat na pewno się odbędzie" - zaznaczył.

/