Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają czas do końca 2016 roku na remonty i przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, dzięki którym spełnią wymogi dotyczące np. wyposażenia pomieszczeń, powierzchni przypadającej na pacjentów w salach chorych czy dostępu do łazienek itp. Pierwotnie resort zdrowia planował, że będą one musiały je spełnić do końca 2012 r. Ostatecznie termin ten został wydłużony o kolejne 4 lata.

Ponieważ uzdrowiska mają status zakładu opieki zdrowotnej, również w stosunku do nich został wydłużony okres dostosowawczy. Minister zdrowia podpisał właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Nowelizacja czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.