Rozpoznanie choroby może być wpisywane w dokumentacji medycznej pacjenta również w języku łacińskim.
Dotychczas przepisy wymagały podawania w karcie informacyjnej pacjenta z leczenia szpitalnego rozpoznania choroby w języku polskim.
Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, które obowiązują od początku roku, dają możliwość umieszczania takich wpisów również w języku łacińskim. Resort zdrowia argumentuję takie rozszerzenie ochroną praw pacjenta. Może się bowiem zdarzyć, że pacjent nie chce być informowany o swoim stanie zdrowia. Ponadto zmieniają się przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym świadczenia zdrowotne są udzielane w czasie krótszym niż 24 godziny. W takich przypadkach nie ma potrzeby prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej wymaganej w szpitalach. Jest ona jednak bardziej rozbudowana niż w przypadku dokumentacji prowadzonej w przychodniach specjalistycznych.