370 tys. urzędników administracji centralnej i samorządowej wciąż nie ma prawa do rekompensaty za nadgodziny. Rząd, mimo interwencji Komisji Europejskiej, planowane zmiany wciąż odkłada w czasie.
Od stycznia 2011 roku osoby zatrudnione m.in. w ministerstwach, urzędach skarbowych i wojewódzkich miały otrzymywać rekompensatę za dodatkową pracę. Jak sprawdziliśmy, projekt założeń do nowelizacji ustawy o służbie cywilnej (SC) wciąż nie jest nawet uzgodniony.
Odpowiedzialny za ich przygotowanie Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej, pracuje nad nimi od początku urzędowania. W kwietniu minie dwa lata.