Przedstawiciele rolników zasiadających w Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników podjęli uchwałę, że wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal będzie wynosić 36 zł miesięcznie. Osoby objęte ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, zapłacą 12 zł miesięcznie.

– Dobrze się stało, że po dwóch katastrofalnych powodziach nie zmieniono wysokości składek w całości finansujących świadczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, którego organizacja także współdecyduje o ich wysokości.

W I kwartale 2011 roku nie zmienią się także składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, których wysokość jest obliczana na podstawie tzw. emerytury podstawowej (706,29 zł). Jej wysokość ulegnie zmianie dopiero po marcowej waloryzacji. Do tego czasu rolnicy posiadający gospodarstwa rolne do 50 ha łącznie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie zapłacą 321 zł za jedną osobę ubezpieczoną. Tyle samo zapłacą za domownika, i to bez względu na wielkość gospodarstwa. Osoby posiadające gospodarstwa rolne od 50 do 100 ha wydadzą 576 zł. Gospodarstwa od 150 do 300 zapłacą 831 zł, od 150 do 300 ha – 1083 zł, a powyżej 300 ha – 1338 zł. Składki muszą być zapłacone do końca stycznia za cały IV kwartał tego roku.

1,6 mln osób jest ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)