Do podpisu prezydenta trafi ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zmienia ona zasady dorabiania do świadczeń przez osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Jeśli więc zostanie opublikowana do końca grudnia, to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Ustawa likwiduje restrykcyjne przepisy ograniczające możliwość dodatkowej pracy przez osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia.

Po zmianach osoby uprawnione będą mogły dorabiać bez groźby zmniejszenia świadczenia do 25 proc. średniej pensji (około 850 zł miesięcznie). Do czasu przekroczenia kwoty 70 proc. średniej płacy (2,3 tys. zł) wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS będzie zmniejszana. Natomiast po przekroczeniu 70 proc. ZUS zawiesi wypłatę.

Osoby dodatkowo pracujące będą musiały powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach. Tak jak obecnie rok rozliczeniowy będzie trwał od 1 marca każdego roku do końca lutego roku następnego. Rozliczenie musi nastąpić do 31 maja. Osoby pobierające świadczenie mogą wybrać korzystniejsze rozwiązanie, rozliczając swoje przychody w skali miesiąca lub roku. Jednocześnie płatnicy składek mają obowiązek powiadomić ZUS o zatrudnieniu osoby pobierającej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.