Od 1 stycznia 2008 roku obowiązują nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby niepełnosprawne.
- Renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury - wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.
Osoby takie objęte są także obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), renciści prowadzący firmy muszą rozliczać i opłacać składki na zasadach ogólnych. Dopiero po opłaceniu składek mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na emeryturę i rentę. Z tego powodu niepełnosprawni przedsiębiorcy muszą zgłosić się do ZUS, aby najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrować się jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają na to czas do 8 stycznia 2008 r.
- Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń musi być bowiem dokonane w terminie siedmiu dni od daty powstania tego obowiązku - przypomina Jacek Dziekan.
Do końca tego terminu pozostało więc jeszcze tylko trzy dni robocze. Jeśli renciści-przedsiębiorcy nie zarejestrują się ponownie w ZUS, nie będą mogli opłacić obowiązkowych składek na emeryturę i rentę, za co grozi im kara do 5 tys. zł. Ponadto nie otrzymają refundacji tych składek z PFRON. A są to niemałe pieniądze, gdyż co miesiąc z tego tytułu powinni wpłacić na ZUS około 400 zł.
Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy korzystali dotychczas z finansowania składek przez PFRON na starych zasadach, muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r. Jeśli po 31 grudnia 2007 r. nadal będą podlegać ubezpieczeniom (czyli nadal będą prowadzić firmę), muszą złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń trzeba wpisać 1 stycznia 2008 r.
Przedsiębiorcy-renciści będą musieli opłacać składki do dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca. Składki za styczeń 2008 r. muszą więc wpłacić najpóźniej 10 lutego tego roku.
ŁUKASZ GUZA