Od kilku dni obowiązuje rozporządzenie umożliwiające zatrudnianie Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian i Gruzinów bez zezwolenia na pracę przez pół roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 236, poz. 1559), żeby polski pracodawca lub rolnik mogli zatrudnić taką osobę, muszą uzyskać oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Jak sprawdziliśmy, od wczoraj firmy mogą się o nie starać. W czwartek resort pracy zamieścił na swojej stronie wzór druku nowego oświadczenia.

– Opublikujemy go na swoich stronach internetowych i wydrukujemy dla zainteresowanych – zapewnia Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu.

Oświadczenie wypełnia pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca. Musi on również podpisać pouczenie, że zapłaci grzywnę, a nawet może pójść do więzienia, jeśli złamie prawo (np. poświadczy nieprawdę). Kara finansowa, jaka może być nałożona na pracodawcę, wynosi od jednego tysiąca złotych do 30 tys. zł. Grozi ona firmie, jeśli np. nie zawrze z cudzoziemcem umowy na piśmie albo nie wypłaci mu wynagrodzenia.