Do Sejmu w najbliższych dniach trafi rządowy projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zgodnie z nim ich uczestnicy będą mieć prawo do zwiększenia o pięć dni urlopu wypoczynkowego. Z takiego przywileju skorzystają jednak tylko osoby, które nie mogą korzystać ze zwiększonego wymiary urlopu z innego tytułu.

Z dłuższego urlopu będą mogły korzystać wszystkie osoby, które zostały skierowane, wyznaczone, delegowane lub zatrudnienie przez MON. Tak samo będą traktowane osoby skierowane na misję przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Wywiadu Wojskowego lub organizację międzynarodową taką jak ONZ. Natomiast osoby poszkodowane w czasie misji wojskowych będą korzystać z ulgowych przejazdów. Ulga na przejazdy komunikacją miejską wyniesie 50 proc., a na przejazdy PKP i PKS – 37 proc. Dodatkowo weterani będą otrzymywać specjalny dodatek. Jego maksymalna wysokość wyniesie 560 zł.