Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce zmienić zasadę, że potencjalni przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat brali udział w projektach przygotowujących do założenia własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), nie mogą ubiegać się o środki na tworzenie mikroprzedsiębiorstw na wsi, które są dostępne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Resort proponuje, żeby firmy na wsi za unijne pieniądze mogły tworzyć także te osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat były co prawda uczestnikami projektów w PO KL, ale nie przyznano im dotacji. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącego działania PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Dz.U. z 2008 r. nr 139, poz. 883, z późn. zm.).

Zdaniem ekspertów zmiana jest zasadna, bo dzięki niej może powstać więcej miejsc pracy na wsi.

– Po zakończeniu udziału w projekcie osoby, które nie otrzymały dotacji, chcą zakładać firmy w swoich miejscowościach, ale brakuje im kapitału. To dobry pomysł, żeby mogły starać się o wsparcie przeznaczone dla obszarów wiejskich – uważa Jerzy Polkowski z firmy Eurodoradztwo.

Natomiast Anna Potok z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkreśla, że w Programie Obszarów Wiejskich nie jest przewidziana pomoc szkoleniowa dla przyszłych inwestorów, a pomoc doradcza dla przedsiębiorców działających na wsi jest niewystarczająca. Dzięki udziałowi w szkoleniach dofinansowywanych z jednego unijnego programu przedsięwzięcia podejmowane w ramach drugiego będą więc bardziej przemyślane i trwałe.