Wczoraj Sejm zajął się sprawozdaniem Komisji o projektach ustaw o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Projekt tej ustawy wprowadza także zmiany do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Zgodnie z nimi dzieci i młodzież do czasu ukończenia lat 18 nie będą płacić za wyżywienie i zakwaterowanie w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym.

Uprawnienia te zachowają także dzieci do czasu ukończenia 26 lat, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu. Projekt ustawy zakłada także, że pozostałe osoby same będą płacić za przejazd na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.