Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) opublikowało kolejny dokument, który zmienia zasady wnioskowania o unijne środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponieważ 1 stycznia zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku o dofinansowanie, zmienią się też kryteria, według których będą oceniane projekty składane w konkursach. Eksperci i asesorzy zasiadający w komisjach w większym stopniu niż dotychczas będą zwracać uwagę na zakładaną we wniosku efektywność projektu. Będą oceniać m.in. to, czy dokonana tam została ocena ryzyka nieosiągnięcia przyjętych założeń. Taka analiza będzie obowiązkowa dla wszystkich projektów o wartości przekraczającej 2 mln zł.

– To rodzaj planu zapobiegawczego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w projekcie, które powodują, że osiągnięcie założonych rezultatów może być zagrożone. W analizie powinno się znaleźć, jakie środki zostaną w takiej sytuacji przedsięwzięte – tłumaczy Barbara Wysmulska, asesor oceniający projekty w PO KL.

To tylko jedna z wielu zmian, które będą obowiązywać wnioskodawców po nowym roku. Problem w tym, że nie wszystkie zostały opublikowane w formie obowiązujących dokumentów programowych.

– Uczulamy wnioskodawców, żeby dokładnie zapoznawali się z dokumentami, które sukcesywnie będą pojawiały się na stronie internetowej ministerstwa. Na początku największy problem będzie z przepisami przejściowymi i stwierdzeniem, które umowy są realizowane na starych, a które na nowych zasadach – podkreśla Rafał Sobiech z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

MRR zapewnia, że z wydaniem zasad finansowania PO KL zdąży na czas. Jednak dopóki nie zostaną opublikowane wszystkie wytyczne, urzędy wdrażające program oraz instytucje zajmujące się doradztwem nie mogą rozpocząć szkoleń. Jak ustaliliśmy, na pewno nie będzie ich w tym roku.

– Sami ich jeszcze nie mamy i nie wiemy, kiedy będziemy je mogli zorganizować dla wnioskodawców – mówi Dorota Miśkiewicz z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach.

A właśnie na szkolenia dotyczące nowych zasad w PO KL czekają teraz najbardziej potencjalni wnioskodawcy.

2,2 mln osób wzięło lub bierze udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego