Dotychczas ze środków dotacji były pokrywane także koszty administracyjne NFZ. W ubiegłym roku było to ponad milion złotych, czyli o taką kwotę było mniej środków na świadczenia zdrowotne. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi środki z dotacji fundusz będzie przekazywać tylko na leczenie nieubezpieczonych. Dotyczy to takich osób, jak bezdomni, uzależnieni od narkotyków czy skazani. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Drugą ustawą, którą uchwalił Sejm i która została przesłana do prezydenta, jest nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa rozszerza m.in. uprawnienia rzeczników praw pacjentów szpitali psychiatrycznych. Nowe prawo daje im możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń takiej placówki, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne.