Osoby otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne nie będą już karane za to, że starają się znaleźć dodatkowe źródła utrzymania. ZUS będzie zobowiązany stosować nowe, korzystniejsze dla nich, zasady zawieszania wypłat. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, która teraz trafi do Senatu.

Zgodnie z nią wysokość przychodu z pracy nie będzie już sumowana, jak ma to miejsce obecnie, z wysokością świadczenia wypłacanego przez ZUS. To spowoduje, że takie osoby będą mogły więcej zarobić. Zmieniają się także progi dochodowe powodujące zmniejszenie i zawieszenie świadczenia. Bez groźby utraty świadczenia z ZUS będzie można dorobić do 25 proc. średniej płacy (czyli około 850 zł). Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie proporcjonalnie zmniejszanie do czasu osiągnięcia 70 proc. średniej płacy, czyli 2242,20 zł. Po przekroczeniu tej kwoty wypłata świadczenia będzie ulegała zawieszaniu.