Resort pracy zwleka z podpisaniem rozporządzenia umożliwiającego zatrudnianie od nowego roku m.in. Ukraińców i Białorusinów. To powoduje, że niektóre firmy budowlane muszą zatrudniać droższych pracowników.
– W grudniu podpiszę rozporządzenie o uproszczonej procedurze zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu. Będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011 roku – zapewnia Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.
To nie pierwsza taka deklaracja w tej sprawie. Zapowiadała to już kilka miesięcy temu w sierpniu, kiedy rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia, który ma wydłużyć kończące się 31 grudnia tego roku uproszczone zasady zatrudniania pracowników ze Wschodu. Jest taki sam jak obecnie obowiązujące rozporządzenie. Przewiduje uproszczoną procedurę zatrudniania Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Gruzinów i Mołdawian. Polega na tym, że przedsiębiorca albo osoba fizyczna, która chce, aby u niego pracował taki cudzoziemiec, rejestruje jedynie (bezpłatnie) oświadczenie o zamiarze powierzenia mu pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może pracować w Polsce przez pół roku w ciągu roku.