Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przedłożony przez resort sprawiedliwości.

Nowe przepisy po wejściu w życie - planowanym na czerwiec 2011 r. - umożliwią stosowanie w Polsce rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Przepisy uproszczą i przyśpieszą dochodzenie oraz egzekwowanie roszczeń alimentacyjnych z zagranicy. Jak podkreślają autorzy projektu, jest to szczególnie ważne w dobie masowych wyjazdów, związanych z otwieraniem rynków pracy w kolejnych państwach UE, w tym - perspektywą otwarcia niemieckiego rynku pracy od 1 stycznia 2011 r.

Orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie UE będą wykonywane w pozostałych niemal automatycznie

Dzięki nowym przepisom orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie UE będą wykonywane w pozostałych niemal automatycznie, bez potrzeby przeprowadzenia odrębnej procedury. Według nowych regulacji polscy wierzyciele dochodzący za granicą roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w wieku do 21 lat uzyskają tam prawo do bezpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie organy administracyjne wyznaczone przez każde państwo ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń alimentacyjnych. Specjalne urzędy będą uzyskiwać informacje niezbędne do skutecznego dochodzenia praw wierzycieli, np. informacje o miejscu zamieszkania dłużnika czy informacje o jego dochodach i sytuacji finansowej.