Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt tej formacji. Zgodnie z nim funkcjonariusze i ich najbliżsi mają prawo do refundacji kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego w cenie biletu II klasy pociągu pośpiesznego lub w I klasie pociągu osobowego. Osoby uprawnione otrzymają jednak zwrot pieniędzy wyłącznie za sam bilet za przejazd. Natomiast z własnej kieszeni będą musiały pokryć wydatki na miejscówkę, dopłatę do miejsca do leżenia (kuszetka) lub miejsca w wagonie sypialnym.

Nowe przepisy dostosowują się do zmian, jakie mają miejsce na polskim rynku kolejowym. Pojawiają się bowiem nowi przewoźnicy. Tym samym modyfikowane są taryfy przejazdów. To efekt restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (PKP) i zmiany przepisów dotyczących nazewnictwa taryf w pociągach PKP Intercity oraz w pociągach PKP Przewozy Regionalne.

Uwagi do rozporządzenia można przesyłać do 2 grudnia. Ma ono wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.