Gminy odbierają dodatek na dziecko samotnym rodzicom w momencie zawarcia małżeństwa, natomiast sądy przyznają świadczenia rodzicom, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Do sądów trafia coraz więcej spraw rodziców, którzy skarżą się na decyzję gminy odmawiającej przyznania im dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dotyczy to sytuacji, gdy samotny rodzic decyduje się na zawarcie małżeństwa lub żyje w związku nieformalnym, z którego pochodzą kolejne dzieci. Wtedy gmina uznaje, że nie spełnia on warunków przyznania dodatku, bo nie można mówić o samotnym wychowywaniu dziecka.
Odmienne stanowisko w tej sprawie zajmują sądy, m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 30 września 2010 r. (sygn. akt II SA/Lu 353/10) oraz WSA w Olsztynie w wyroku z 26 października 2010 r. (sygn. akt II SA/Ol 782/10).