Przyszły rok będzie drugim z kolei, gdy budżet państwa odpowiada za opłacanie części świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego. W projekcie budżetu na 2008 rok na zapewnienie m.in. funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostało zarezerwowane 1,5 mld zł. W porównaniu z tym rokiem oznacza to wzrost wydatków na ten cel o 17,3 proc.

Ponad 70 mln zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie działalności centrów powiadamiania ratunkowego za organizację, których odpowiadają poszczególni wojewodowie. Na zadania wykonywane przez zespoły ratownictwa medycznego (karetki pogotowia) budżet państwa zamierza wydać 1,3 mld zł.

Środki publiczne na ratownictwo medyczne są przekazywane do NFZ. O ile budżet finansuje świadczenia z zakresu tzw. przedszpitalnej opieki medycznej (od wyjazdu karetki do chorego do momentu przekazania go lekarzom w placówce ochrony zdrowia), o tyle NFZ odpowiada za pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych już na terenie szpitala.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl