Co dziesiąty urzędnik straci pracę. Wśród zwalnianych będą osoby mające prawo do renty lub emerytury. Nie będzie też ochrony urzędników mianowanych.
Do 2012 roku będzie prowadzona redukcja zatrudnienia w urzędach, która ma obniżyć koszty funkcjonowania administracji rządowej. Jednak zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają zostać w budżetach urzędów. Nie trafią do budżetu państwa.
Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje, że na wynagrodzenia urzędników zostanie przeznaczone 6,7 mld zł. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano o 100 mln zł więcej. Takie rozwiązanie ma umożliwić zwiększenie płac najlepszym pracownikom urzędów.