20 listopada wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia o podstawowym szkoleniu zawodowym policjantów. Wprowadza dodatkowe regulacje dotyczące podnoszenia przez nich kwalifikacji.

Policjanci, którzy są absolwentami studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, odbędą szkolenie zawodowe uzupełniające wiedzę uzyskaną na studiach.

Jeśli jednak przerwa między ukończeniem tych studiów a przyjęciem do służby wynosi więcej niż rok, policjant musi odbyć podstawowe szkolenie zawodowe.

Nowe rozwiązania są przewidziane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U. nr 209, poz. 1381).