Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało dla kolejnych 10 zawodów nowe podstawy programowe. Zawierają one zakres materiału, jaki uczniowie muszą znać po zakończeniu szkoły. Przewiduje to wchodzące jutro w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun (Dz.U. nr 210, poz. 1383).

Na przykład absolwent szkoły zawodowej w zawodzie betoniarza-zbrojarza powinien m.in. nauczyć się posługiwać dokumentacją techniczną i przygotowywać mieszanki betonowe według określonych receptur.

Z kolei fryzjer musi nauczyć się sporządzać szkice i rysunki fryzur. Powinien też wiedzieć jak modelować i strzyc brodę, bokobrody i wąsy. Przyszły technik geolog musi nauczyć się odczytywać i sporządzać dokumenty geologiczne, w tym mapy, szkice, przekroje i profile geologiczne, wykorzystywać zdjęcia lotnicze i satelitarne w kartografii geologicznej. Dodatkowo powinien wiedzieć, jak prowadzić dokumentację wykonywanych robót, obserwacji geologicznych i kartograficznych.

W przypadku zawodu zduna trzeba m.in. nauczyć się wykonywania pieców grzewczych o różnych konstrukcjach, kominków i trzonów kuchennych w określonych technologiach. Uczeń musi też nauczyć się osadzania drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz innych elementów metalowych.

Wszyscy absolwenci w tych 10 zawodach po ukończeniu szkoły powinni też nauczyć się stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. Muszą też umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Powinni także nauczyć się, jak prowadzić działalność gospodarczą i znać funkcjonowanie branży, w której będą pracować.