W samorządach i służbie cywilnej pracuje prawie 0,4 mln osób. Wszystkie te urzędy wciąż poszukują kandydatów do pracy. Rekrutacja do nich odbywa się na innych zasadach. Ich znajomość ułatwia szukanie pracy.

1 Sprawdź ogłoszenie w biuletynie służby cywilnej

Osoby, które chcą pracować m.in. w urzędach wojewódzkich, skarbowych czy ministerstwach, muszą wstąpić do tzw. korpusu służby cywilnej. Ten składa się z pracowników i urzędników służby cywilnej. Zanim się nimi staną, muszą przystąpić do naboru. Ogłoszenia o naborze zamieszczane są w biuletynie informacji publicznej danego urzędu, wszystkie są też dostępne na stronie internetowej rządu (www.kprm.gov.pl, w dziale BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zakładka Służba Cywilna). Dzięki tej bazie danych wolnych stanowisk można szukać na wiele sposobów. Na przykład według nazw urzędu – dolnośląski urząd wojewódzki lub według województwa, stanowiska – dyrektor, miejsca wykonywania pracy lub wykształcenia.
PRZYKŁAD
Jak wygląda kariera w służbie cywilnej
Pracownik, zanim zdecyduje się na złożenie aplikacji do pracy w administracji rządowej, powinien zapoznać się ze ścieżką awansu w korpusie służby cywilnej. Kandydat jest zatrudniany na podstawie rocznej umowy na czas określony. W tym czasie odbywa służbę przygotowawczą i musi zaliczyć końcowy egzamin, a jego bezpośredni przełożony dokonuje pierwszej oceny. Gdy wszystko wypadnie pomyślnie i ocena będzie pozytywna, pracownik zatrudniany jest na czas nieokreślony. W zależności od liczby wolnych stanowisk i zaangażowania może awansować na kolejne stanowisko. Do tego pomocna jest ocena okresowa, dokonywana co dwa lata. Dodatkowo pracownik ma możliwość przystąpienia po dwóch latach do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Również dwa lata pracy na samodzielnym stanowisku w urzędzie umożliwiają ubieganie się o stanowisko dyrektora departamentu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów, jak szybko i skutecznie znaleźć pracę w urzędzie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2 Szukaj pracy w lokalnym samorządzie
3 Złóż dobrze przygotowaną aplikację
4 Możesz współpracować z urzędem
5 Możesz kwestionować wyniki naboru
6 Można ubiegać się o kilka stanowisk