Resort nauki mniej pieniędzy przeznacza dla naukowców, którzy prowadzą badania humanistyczne, niż badanie w naukach ścisłych. Wynika to m.in. z tego, że nie są one tak kosztowne.

– Niskie środki finansowe przeznaczane na badania z zakresu humanistyki wstrzymują rozwój niektórych kierunków badawczych – uważa Ryszard Biskup z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach.

Te zespoły naukowe, które chcą prowadzić projekty badawcze o dużym znaczeniu dla polskiej nauki w zakresie humanistyki, będą w końcu mieć szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Da im ją Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH). Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pierwszy konkurs zamierza otworzyć już w grudniu.

Wnioski będzie można składać w ramach trzech modułów: badawczego, wspierającego młodych naukowców oraz upowszechniającego wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

W ramach pierwszego o pieniądze będą się ubiegać m.in. naukowcy, którzy stworzą projekty realizowane we współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej. Drugi kierowany jest do doktorantów. W jego ramach będą też finansowane stypendia doktoranckie dla osób, które pracują w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych.

Z kolei o dofinansowanie z modułu trzeciego będą mogli ubiegać się naukowcy, którzy przeznaczą je na finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o wysokim poziomie naukowym. Dofinansowywane zostaną też elektroniczne wydania najważniejszych czasopism polskiej humanistyki w innych wersjach językowych. Na badania naukowe z NPRH resort nauki przeznaczy 50 mln zł rocznie.