Budżet państwa nie będzie mógł dalej finansować rolnikom składek na ubezpieczenie zdrowotne, którzy posiadają gospodarstwa rolne powyżej 1 h. To efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26 października. Wskazał, że Sejm ma 15 miesięcy na przygotowanie nowych rozwiązań. Jednak w październiku 2011 roku odbędą się wyboru do parlamentu. Rząd już zapowiada, że może odłożyć decyzję o zmianach w KRUS na termin po wyborach. A jeśli Sejm nie uchwali nowej ustawy określającej zasady ustalania wysokości składek od rolników, to nowy wybrany Sejm i rząd będą mieć tylko kilka tygodni na przyjęcie nowych rozwiązań. Po upływie tego terminu przepis ten przestanie obowiązywać. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, zwraca uwagę, że po upływie 15 miesięcy pojawi się luka prawna.

– Osoby, które zachorują będą musiały płacić same za leczenie. Wtedy mogą wnieść powództwo przeciwko Skarbowi Państwa z powodu zaniechania ustawodawczego – dodaje prof. Marek Chmaj.

Według NFZ rolnicy jeszcze przez miesiąc od ustania prawa do ubezpieczenia będą mogli korzystać z darmowej pomocy medycznej na takich samych zasadach jak wszyscy, którzy utracili tytuł do tego ubezpieczenia. Natomiast Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, przypomina, że w Polsce rolnicy są objęci opieką zdrowotną od 1972 roku. Wcześniej oni i ich rodziny musieli płacić z własnej kieszeni za każdą wizytę u lekarza.

– Taka sytuacja się już nie powtórzy. Zapewniam, że po 2011 roku rolnicy nie zostaną pozbawieni opieki zdrowotnej – mówi Tadeusz Nalewajk.

Jednocześnie zwraca uwagę, że wyrok TK spowoduje, że konieczne będzie zmiana zasad ustalania dochodu rolników.

– To najważniejsza kwestia. Mamy 15 miesięcy na przygotowanie dobrych rozwiązań, które zapewnią rolnikom możliwość korzystania z opieki zdrowotnej – dodaje wiceminister.