Największe szanse na otrzymanie unijnej dotacji na szkolenia i usprawnienie pracy urzędu będą miały gminy wiejskie i wiejsko-miejskie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 26 listopada ogłosi kolejny konkurs na unijne projekty przewidujące szkolenia i studia podyplomowe dla urzędników oraz usprawnienie pracy urzędów administracji samorządowej. Samorządy będą mogły się ubiegać o 200 mln zł.
MSWiA tak skonstruowało zasady konkursu, aby tym razem objąć unijną pomocą jak najwięcej gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, bo to one dotychczas najrzadziej korzystały z unijnego wsparcia. Ze statystyk resortu wynika, że dotychczas dofinansowanie otrzymała zaledwie co czwarta gmina wiejska i co trzecia miejsko-wiejska. Najbardziej aktywne w ubieganiu się o dofinansowanie były województwa oraz gminy miejskie i powiaty. Ponad 50 proc. z nich już zostało objętych wsparciem.