Szkolenia urzędników administracji samorządowej można sfinansować ze środków unijnych. Projekt można zrealizować, nie ponosząc żadnych kosztów własnych

Czy gmina, która chce przeszkolić urzędników, musi napisać projekt

Gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie mogą korzystać z unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na szkolenia pracowników. Muszą napisać projekt szkoleniowy i złożyć go w konkursie ogłaszanym przez departament administracji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2010 roku. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. MSWiA chce zachęcić do ubiegania się o dofinansowanie samorządy, które w poprzednich konkursach nie skorzystały z dotacji na szkolenia. Ich projekty w grudniowym naborze wniosków będą mogły otrzymać dodatkowe punkty.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie szkolenia urzędy mogą sfinansować ze środków PO KL

Do czego musi się zobowiązać gmina, powiat lub urząd marszałkowski

Czy samorząd, realizując projekt, musi zaangażować własne środki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Urząd może szkolić za środki z UE.