Jednostki samorządu terytorialnego zyskają większy wpływ na to, co się dzieje z wierzytelnościami podległych im szpitali. Obecnie długi szpitali mogą być zbywane bez obowiązku zasięgania opinii organu nadzorczego. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchwalona przez Sejm. Nowela trafi teraz pod obrady Senatu.

Nowelizacja ustawy o ZOZ utrzymuje obowiązek przekazywania przez kierowników szpitali nie mniej niż 40 proc. z kwoty, jaka w ciągu roku trafia do placówki z NFZ na podwyżki dla pracowników. Nowością jest to, że aż 3/4 z tej sumy ma być przeznaczane na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.