W tym roku, jak wynika z projektu ustawy budżetowej, powiatowe urzędy pracy na aktywizację bezrobotnych otrzymają 7 mld zł. W przyszłym – 3,2 mld zł. Przeciw tak dużemu obniżeniu tej kwoty protestują Pracodawcy RP, sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny oraz Naczelna Rada Zatrudnienia (NRZ).

– Uznaliśmy, że nie należy ograniczać środków np. na staże czy szkolenia szczególnie potrzebne młodym osobom, które mają problemy z wejściem na rynek pracy. Tym bardziej że w Funduszu Pracy (FP) na koniec 2011 roku będzie 4 mld zł nadwyżki – mówi Sławomir Piechota, poseł PO, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podkreśla, że to stanowisko Komisja przedstawi w przyszłym tygodniu na posiedzeniu komisji finansów publicznych, kiedy będzie omawiany projekt budżetu na przyszły rok.

Apel do premiera

To niejedyne protesty. Negatywne stanowisko dotyczące planów rządu zajęła też Naczelna Rada Zatrudnienia (NRZ). Jej prezes prof. Stanisława Borkowska skierowała w tej sprawie pismo do premiera.

– Radykalne ograniczenie wydatków przewidziane w planie finansowym Funduszu Pracy na przyszły rok spowoduje, że aktywizacja bezrobotnych zostanie wyhamowana. Mimo dość wysokiej stopy bezrobocia – mówi „DGP” prof. Stanisława Borkowska.

Także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy obawiają się obniżenia kwoty na aktywizację.

– Wystąpiłem w tej sprawie do Związku Powiatów Polskich, wyślę je także do Michała Boniego, ministra w kancelarii premiera, i do Jana Krzysztofa Bieleckiego przewodniczącego Rady Gospodarczej przy premierze – mówi Jerzy Bartnicki, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Kwidzyniu i szef konwentu dyrektorów tych urzędów.

Według jego wyliczeń jest nawet gorzej, niż wynika to z oficjalnej statystyki. Wskazuje, że w przyszłym roku urzędy będą dysponować zaledwie 28 proc. tegorocznej kwoty na ten cel. Czyli 1,4 mld zł, a nie 3,2 mld zł. Od podawanej w planie finansowym FP kwoty 3,2 mld zł trzeba według niego odjąć wydatki niezwiązane z aktywizacją. A są to środki przeznaczone na opłacenie staży dla pielęgniarek, pakiet antykryzysowy, kredyty mieszkaniowe dla bezrobotnych, kształcenie młodych i wydatki z tytułu ustawy powodziowej.