• PRACODAWCY O ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE REFUNDACJI. W opinii Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie społeczne znacznie zwiększy obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców. Problemy może też stworzyć brak przepisów przejściowych określających sposób udzielenia pomocy dla pracodawcy korzystającego z finansowania składek na ZUS pracowników niepełnosprawnych naliczonych za grudzień 2007 r. POPON pozytywnie ocenił refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom.
  • BRAKUJE 6 MLD ZŁ NA PENSJE DLA LEKARZY. Minister zdrowia Ewa Kopacz stwierdziła, że w budżecie państwa nie ma 6 mld zł na podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy. Taka kwota jest potrzebna, jeśli lekarze z dnia na dzień mieliby zarabiać po 8 tys. zł. Żeby zrealizować postulaty płacowe lekarzy, potrzebny jest 2 proc. wzrost składki na ubezpieczenie społeczne. Ewa Kopacz podkreśliła, że ewentualny wzrost składki powinien być powiązany z dodatkowymi usługami medycznymi dla pacjentów.
  • NIE MA PRZEPISÓW O EMERYTURACH POMOSTOWYCH. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do premiera w sprawie emerytur pomostowych. Rzecznik przypomniał, że został tylko rok do wprowadzenia przepisów o tych emeryturach. Z końcem 2008 roku wygasają dotychczasowe uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Więcej www.rpo.gov.pl

■ OPZZ O WZROŚCIE PŁAC. Według OPZZ ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń nie zagraża gospodarce i przedsiębiorstwom. Wyższe płace są konsekwencją bardzo dobrej kondycji finansowej firm. Wynagrodzenia pracowników musiały rosnąć, aby rekompensować wzrost cen i kosztów utrzymania. Z kolei Konfederacja Pracodawców Polskich twierdzi, że ogólny wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie płacy minimalnej (do 1126 zł) wpłyną na spowolnienie rozwoju gospodarczego. KPP argumentuje, że z danych GUS wynika, że wzrost wynagrodzeń znacznie przewyższa wzrost wydajności pracy.

Więcej www.kpp.org.pl