Gminy co roku przygotowują sprawozdanie m.in. z realizacji zadań oświatowych. Ze sprawozdania rodzice mogą się dowiedzieć, która szkoła ma najlepsze wyniki w nauce.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przedstawić radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Ci mają czas tylko do końca miesiąca na jej przyjęcie.
– Przyjmowana jest ona w formie uchwały – mówi Andrzej Antolak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Goraj (woj. lubelskie).