KATARZYNA STĘPNICKA - Za podawanie nieprawdziwych informacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej grozi nawet kara pozbawienia wolności. Firma może też zwolnić pracownika, jeśli odkryje, że w CV podał on fałszywe informacje.
Czy wielu kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy podaje nieprawdziwe informacje w swoim CV lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Badania mówią, że prawie połowa kandydatów do pracy zarówno w CV, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej mija się z prawdą. Kandydaci nierzadko kłamią na temat znajomości języków obcych, ukończonych kursów, szkoleń, znajomości specjalistycznego oprogramowania czy podają odmienny od rzeczywistości zakres wypełnianych wcześniej obowiązków u byłego pracodawcy.