ZUS szybciej będzie wypłacał zasiłki pogrzebowe rodzinom, które poniosły koszty pogrzebu.
Już 2,6 mld zł ZUS wydał na budowę Kompleksowego Systemu Informatycznego, którego podstawowym zadaniem było m.in. umożliwienie elektronicznego przekazywania i przetwarzania dokumentów. Jednak okazuje się, że to wszystko za mało. Teraz kolejne 403,2 mln zł zostanie wydanych na modyfikację i rozbudowę oprogramowania. Ma to umożliwić uporządkowanie systemów informatycznych. ZUS podpisał kolejną umowę z Asseco.
– Oddziały ZUS będą przenosić wypłatę rent i emerytur do KSI. Emeryt nie ma prawa zauważyć zmiany w systemie. Gwarantuję, że wszystkie świadczenia będą wypłacone w terminie – mówi Dariusz Śpiewak, wiceprezes zarządu ds. informatyki ZUS.