Rząd chce, żeby pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, mieli wyliczany zasiłek według tej samej reguły jak pozostali ubezpieczeni.
Wczoraj sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajmowała się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 3390).
Projekt zakłada, że niemal wszyscy ubezpieczeni bez względu na wiek w czasie choroby trwającej do 33 dni w roku będą otrzymywali wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy według tych samych zasad. Świadczenia te wyniosą 80 proc. tzw. podstawy wymiaru (najczęściej pensja brutto). Tak więc także pracownicy, którzy skończyli 50 lat i od 15 do 33 dnia choroby przebywają w szpitalu otrzymają zasiłek odpowiadający 80 proc. ich pensji. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku.