Rząd chce, żeby pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, mieli wyliczany zasiłek według tej samej reguły jak pozostali ubezpieczeni.
Wczoraj sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajmowała się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 3390).
Projekt zakłada, że niemal wszyscy ubezpieczeni bez względu na wiek w czasie choroby trwającej do 33 dni w roku będą otrzymywali wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy według tych samych zasad. Świadczenia te wyniosą 80 proc. tzw. podstawy wymiaru (najczęściej pensja brutto). Tak więc także pracownicy, którzy skończyli 50 lat i od 15 do 33 dnia choroby przebywają w szpitalu otrzymają zasiłek odpowiadający 80 proc. ich pensji. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku.
Niektórzy ubezpieczeni, tak jak obecnie, zachowają prawo do 100-proc. zasiłku w czasie gdy przebywają w szpitalu. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, oraz dawców komórek, tkanek i narządów.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pracodawcy płacą za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym pracowników, którzy nie ukończyli 50 lat, pozostałym (starszym) – za pierwsze 14 dni. Obydwie grupy otrzymują w tym czasie (także wtedy, gdy są w szpitalu) wynagrodzenie chorobowe odpowiadające w większości przypadków 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Potem, jeśli nadal chorują, otrzymują zasiłek chorobowy z ZUS (też 80 proc.).
Młodsi od 34 dnia niezdolności do pracy, a starsi od 15 dnia tej niezdolności. Jeśli jednak przebywają w szpitalu, mają prawo do zasiłku odpowiadającego 70 proc. pensji, młodsi od 34 dnia, a starsi od 15. Ci ostatni otrzymują więc mniejsze świadczenie z ZUS niż pozostali w czasie pobytu w szpitalu.
Zdaniem Małgorzaty Rusewicz z PKPP Lewiatan jest to błąd ustawodawcy, bo nie można uzależniać od wieku kwoty świadczenia pracowników, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji, czyli w szpitalu.
– Powinni otrzymywać świadczenie według tych samych zasad. Dlatego potrzebna jest nowelizacja przepisów – mówi Małgorzata Rusewicz.
Do końca stycznia 2009 r. okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby był taki sam dla wszystkich pracowników i wynosił 33 dni w roku kalendarzowym. Obecne uregulowania zostały wprowadzone przez ustawę z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).