rzedsiębiorca łatwiej zawiesi firmę i będzie mógł swobodnie zadecydować o tym, przez jaki okres nie będzie jej prowadził. Umożliwi mu to przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Obecnie przedsiębiorca może zawiesić firmę tylko na pełen miesiąc lub jego wielokrotnośc (aż do 24 miesięcy). Często uniemożliwia mu to zachowanie uprawnień z ubezpieczenia społecznego, bo traci ciągłość w opłacaniu składek. Projekt zakłada, że choć minimalny okres zawieszenia nadal będzie wynosił 30 dni, będzie można odwiesić działalość np. w połowie kolejnego miesiąca. Okres zawieszenia będzie bowiem liczony także w dniach.

– Przedsiębiorcy będą mogli przerwać prowadzenie firmy w dogodnym dla siebie terminie. Nie będą musieli czekać na początek miesiąca – mówi Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przedsiębiorca, który wznowi zawieszoną działalność, uzyska prawo do zasiłku chorobowego już po 30 dniach. Wystarczy, że w pierwszym miesiącu zapłaci składkę chorobową w minimalnej wysokości (46,25 zł) i płacił tę składkę co najmniej przez sześć miesięcy przed zawieszeniem firmy. Teraz w takiej sytuacji przedsiębiorcy nabywają to prawo dopiero po upływie 90 dni.

Regulacja ta wyszła naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Podkreślali oni, że decydując się na zwieszenie działalności, uzyskiwali co prawda korzyści finansowe, bo nie płacili składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, ale jednocześnie tracili prawo do zasiłku chorobowego.