Prawie 160 zł wyniósł dochód z hektara przeliczeniowego w ubiegłym roku. Na jego podstawie gmina ustali, czy rolnikowi przysługują świadczenia rodzinne.
Prezes GUS wydał wczoraj obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach domowych z 1 ha przeliczeniowego za 2009 rok. Wyniósł on 1908 zł, czyli miesięcznie 159 zł. Jest on niższy w porównaniu do 2008 r., kiedy wynosił 171,33 zł.
Ta kwota jest potrzebna do ustalania dochodu rolników, którzy ubiegają się o świadczenia na dzieci na nowy okres zasiłkowy. Rozpocznie się on 1 listopada, ale gminy wnioski o zasiłek przyjmują już od 1 września. W nich też osoby prowadzące gospodarstwo rolne wpisują liczbę posiadanych hektarów przeliczeniowych.
– Rolnicy nie muszą czekać na to obwieszczenie i mogą wcześniej złożyć wniosek, bo sami sprawdzamy, ile wynosi dochód z hektara przeliczeniowego – mówi Agnieszka Filda, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
Te osoby muszą też pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na wypłatę świadczeń. Jeżeli zrobią to do końca września wsparcie na dziecko za pierwszy miesiąc okresu zasiłkowego otrzymają na pewno w listopadzie. Złożenie wniosku między 1 października a 30 listopada oznacza, że świadczenia listopadowe będą wypłacone łącznie z grudniowymi
Aby otrzymać zasiłek na dziecko i przysługujące do niego dodatki, rodzina musi spełniać kryterium dochodowe. Wynosi ono 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. W przypadku gdy rodzina osiąga dochody rolnicze oraz pozarolnicze są one sumowane.
Ponadto w ten sam sposób gmina ustala dochód rolników ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
3 mln dzieci otrzymuje zasiłki rodzinne