Obecnie zasiłek pogrzebowy dla osób ubezpieczonych w ZUS wynosi 200 proc. średniej pensji. Od 1 września do końca listopada wynosi 6395,70 zł. Kwota ta zmieni się od 1 grudnia i będzie obowiązywać przez kolejne trzy miesiące. Od marca, co przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej, zostanie obniżona i zamrożona do 4 tys. zł.

Świadczenie w tej wysokości otrzymają też bliscy po zmarłych emerytowanych funkcjonariuszach i żołnierzach. Podobnie będzie w systemie rolniczym po osobach ubezpieczonych w KRUS.

Mniej dla policjanta

W razie śmierci policjanta, jeżeli koszty pogrzebu ponosi jego najbliższa rodzina, zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie równowartość trzy-miesięcznego uposażenia zasadniczego z dodatkami na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Po zmianach kwota ta będzie wynosić 60 proc. takiego uposażenia. Nie będzie jednak niższa niż 4 tys. zł.

Jeśli umiera członek rodziny policjanta i pokrywa on koszty pogrzebu, dostaje zasiłek w wysokości 2-krotności przeciętnego uposażenia. Zmaleje on do 1,2-krotności, ale nie będzie niższy niż 4 tys. zł.

Podobne zmiany czekają tez innych funkcjonariuszy. Na przykład w przypadku śmierci pogranicznika wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego najbliższej rodzinie wynosi równowartość jego trzy-miesięcznego uposażenia z dodatkami. Po zmianach kwota ta będzie ograniczona do 60 proc., ale nie będzie niższa niż 4 tys. zł. Jeśli koszty pogrzebu członka rodziny pokrywa sam pogranicznik, to obecnie kwota zasiłku wynosi 4-krotność najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza w służbie stałej z dodatkiem za stopień szeregowego. Po zmianach wielkość ta zostanie ograniczona do 2,4-krotności.

MON zapłaci mniej

Mniejsze zasiłki pogrzebowe otrzymają też żołnierze zawodowi. Obecnie w przypadku śmierci żołnierza najbliższa rodzina otrzymuje pomoc w wysokości 5-krotności kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu jego śmierci. Po zmianach kwota za ulegnie ograniczeniu do 3-krotności tej kwoty. Jeśli natomiast żołnierz sam pokryje koszty pogrzebu członka rodziny, to kwota ta będzie wynosić 1,8 najniższego uposażenia zasadniczego, ale nie mniej niż 4 tys. zł.

Rząd szacuje, że na tych zmianach zaoszczędzi 866 mln zł. Z tego w ZUS 720 mln zł, w KRUS 141 mln zł, a w służbach mundurowych 4 mln zł.