Od ubiegłego roku zmieniły się daty rozpoczęcia i zakończenia tzw. okresu zasiłkowego, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku. W związku z tym zmienił się też sposób przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł. Nie jest on już wypłacany na początku, ale na koniec okresu zasiłkowego. Oznacza, to że rodzice, którym teraz wypłacono dodatek otrzymują go na podstawie wydanej rok temu decyzji na kończący się właśnie okres zasiłkowy 2009/2010. Jeżeli składają nowy wniosek, a w obecnym okresie zasiłkowym nie mają prawa do świadczeń rodzinnych, dodatek otrzymają dopiero we wrześniu 2011 r.

– Wielu rodzicom musimy tłumaczyć, z czego wynika taka decyzja, bo nie rozumieją, czemu tak długo będą czekać na ten dodatek – mówi Karolina Pawłowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Dodaje, że we wnioskach rodzice popełniają błąd i w rubryce dotyczącej dodatku na wyprawkę szkolną wpisują obecny rok szkolny, a powinni rok 2011/2012. Co powoduje, że gmina wzywa do jego poprawienia.

– Nie możemy tego dodatku wypłacać w listopadzie, bo sama jego nazwa wskazuje, że jest przeznaczony na pomoc na początek roku szkolnego, a ten rozpoczyna się we wrześniu – mówi Maria Jabłońska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Iławie.

Tłumaczy, że rodzice, którzy zapomną o zaznaczeniu w nowym wniosku, że ubiegają się też, o dodatek na wyprawkę mogą w trakcie okresu zasiłkowego złożyć wniosek uzupełniający.

Ponadto gminy, które będą wydawać decyzje przyznające świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, często wydają decyzję warunkową dotyczącą właśnie tego dodatku. Warunek ten wskazuje, że dodatek zostanie wypłacony, jeżeli rodzic w wyznaczonym terminie dostarczy zaświadczenie ze szkoły, że nauka została faktycznie podjęta.

– Mimo że obowiązek szkolny występuje do skończenia przez dziecko 18 lat, to mamy sytuacje, kiedy uczeń kończy naukę po gimnazjum, a rodzic nas o tym nie zawiadamia. Będziemy więc żądać zwrotu dodatku jako świadczenia nienależnie pobranego – mówi Mirosława Staniszewska, kierownik działu świadczeń rodzinnych OPS w Wyszkowie.

Karolina Pawłowska dodaje, że rodzice ze względu na długi czas, jaki upłynął od wydania decyzji do wypłaty dodatku, często zapominają o dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły.