Posiadacz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w czasie pobytu w innych krajach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1 Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia

2 Wypełnij wniosek o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego