Posiadacz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w czasie pobytu w innych krajach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1 Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia

2 Wypełnij wniosek o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

3 Dołącz dokumenty potwierdzające opłacanie składki do NFZ

4 Złóż wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w oddziale NFZ

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat czterech powyższych kroków. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać kartę uprawniającą do leczenia za granicą.