17,5 tys. rolników uruchomiło aplikacje, które pozwalają na samodzielne wypełnienie kwestionariusza spisowego przez internet. Dotychczas ankietę odesłało 70 proc. z nich - powiedział PAP rzecznik GUS Wiesław Łagodziński informując o przebiegu spisu rolnego.

Spisowy kwestionariusz elektroniczny jest dostępny dla rolnika przez dwa tygodnie od momentu jego uruchomienia. Rolnik może etapami uzupełniać dane - wyjaśnił Łagodziński. Formularz spisowy jest dostępny na stronach internetowych GUS. Przed przystąpieniem do spisu rolnik musi wypełnić formularz identyfikacyjny na stronie internetowej GUS, podając swój PESEL, nazwisko i imię (imiona) oraz stworzyć własne hasło (instrukcje są na stronie spis.gov.pl).

Aby zalogować się do systemu, trzeba wpisać hasło i login (PESEL gospodarstwa rolnego). Jeżeli użytkownik dwukrotnie poda złe hasło lub login, będzie musiał skontaktować się z infolinią - 800-800-800. Jest ona czynna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, a w sobotę i niedzielę od 8-18. Pracownicy infolinii mają podgląd i mogą ustalić, jaką czynność rolnik wykonuje nieprawidłowo - tłumaczył rzecznik. Dodał, że najwięcej błędów dotyczy identyfikacji użytkownika.

Przesłanie kwestionariusza drogą elektroniczną jest możliwe jedynie do 17 października.

W opinii rzecznika, ponad 17 tys. ankiet internetowych to zupełnie niezły wynik, tym bardziej, że trzeba uwzględnić fakt, iż nie wszyscy mogą korzystać z internetu. "Są "białe plamy", gdzie nie ma łączności" - podkreślił Łagodziński.

Według rzecznika, spis rolny przebiega bez przeszkód. Dotychczas (od 8 września) rachmistrze spisowi odwiedzili 150 tys. rolników. Przez telefon zaś zostało spisanych ok. 4 tys. gospodarstw. "To jest pierwsze w Polsce przedsięwzięcie w tej skali, na jego przebieg wpływa bardzo wiele elementów społecznych" - mówił w poniedziałek Łagodziński.

Spis rolny zakończy się 31 października. Obejmie on 1,8 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha oraz reprezentatywną próbę ok. 150 tys. gospodarstw poniżej 1 ha. Planowane jest także przeprowadzenie na zlecenie KE badania metod produkcji rolnej na próbie 200 tys. gospodarstw.

Spis ma na celu dostarczenie informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich. GUS chce także zebrać informacje o liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego oraz o korzystaniu z programów wsparcia dla rolnictwa.

Raport ze spisu rolnego ma być przygotowany do połowy 2011 r., a informacje o polskim rolnictwie mają być przekazane do Eurostatu do końca marca 2012 r. Dane te są potrzebne Komisji Europejskiej do konstruowania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.