Do 28 grudnia 2007 r. instytucje lub zespoły naukowe, na przykład jednostki organizacyjne uczelni, placówki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie polsko-norweskich projektów badawczych.

- Projekty powinny dotyczyć ochrony środowiska i ochrony zdrowia - wyjaśnia Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uprawnione instytucje mogą również ubiegać się o dofinansowanie warsztatów. Na wspólne polsko-norweskie projekty przeznaczono ponad 14,5 mln euro. Z tego na warsztaty i seminaria 1,4 mln euro.

- Wysokość przyznanego dofinansowania może wynieść od 60 do 90 proc. wartości całego projektu - podkreśla Michał Seweryński.

Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków, współpracę z projektodawcami jest Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie. Szczegółowe informacje można znaleźć na jego stronie internetowej: www.opi.org.pl. Pracownicy ośrodka odpowiadają też w ciągu siedmiu dni na pytania zadane drogą mailową. Informacje na temat funduszu, a także dokumenty oraz informacje o naborze wniosków są też dostępne na stronie www.fbn.opi.org.pl.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl