Dopiero po upływie 20 miesięcy od wejścia w życie przepisów ograniczających prawo do wcześniejszej emerytury rolników mających okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS, posłowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy z 20 grudnia 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

– Trwały dyskusje, jak zmienić przepisy ograniczające prawo rolników do doliczenia do ubezpieczenia w KRUS także lat składkowych w ZUS, jednocześnie nie naruszając zasad przyznawania emerytur kapitałowych. W końcu zaproponowaliśmy możliwość wycofania składek z OFE osobom, które nabyły prawo do emerytury przed 8 stycznia 2009 roku, a nie zdążyły skorzystać z takiego prawa z powodu zmiany przepisów – mówi Mieczysław Kasprzak, poseł PSL, współautor projektu ustawy.

Przypomina, że od 8 stycznia 2009 r. rolnicy urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy nie mają minimalnego okresu ubezpieczenia w KRUS, nie mogą go uzupełnić okresami zatrudnienia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zasadniczej służby wojskowej. Przepisy te zostały wprowadzone bez okresu przejściowego, co zaskoczyło rolników, którzy już zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej, sprzedając gospodarstwa. Rzecznik praw obywatelskich w ubiegłym roku domagał się od ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmiany tych przepisów.

Zgodnie z przygotowanym projektem rolnicy, którzy nabyli prawo do emerytury przed 8 stycznia 2009 r., będą mogli je otrzymać na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niekorzystnej dla nich nowelizacji. Tym samym uzyskają możliwość zaliczenia zarówno do prawa, i jak i do wysokości emerytury okresów ubezpieczenia w systemie powszechnym. Dodatkowo PSL chce, aby także osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1955 r., mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury, mając możliwość doliczenia do okresu ubezpieczenia w KRUS także staż w ZUS. Z takiej możliwości będzie można skorzystać do 2013 r. Możliwość taka dotyczyłaby tylko tych rolników, którzy jednocześnie posiadają co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia w KRUS, a brakujący do 30 lat okres ubezpieczenia uzupełniony o 5 lat ubezpieczenia w ZUS. Okres ten nie będzie miał wpływu na wysokość przyznanego świadczenia. W ten sposób nie zostanie uszczuplone uprawnionemu jego konto emerytalne w ZUS.

Tym samym z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego taka osoba otrzyma świadczenie emerytalne z systemu powszechnego w pełnej wysokości. Zdaniem Agnieszki Chłoń-Domińczak, eksperta ubezpieczeniowego SGH, wprowadzenie takich zmian nie ma uzasadnienia. Czym innym jest bowiem, jej zdaniem, naprawianie przepisów prowadzonych bez odpowiedniego vacatio legis, a co innego przyznawanie prawa do wcześniejszych emerytur kolejnym rolnikom. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby każdy system wypłacał swoją emeryturę.