•  Protest resortu edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowanie sprzeciwia się rozwiązaniu zaproponowanemu w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok, jeśli chodzi o płace nauczycieli - poinformował wiceminister edukacji Stanisław Sławiński. Dodał, że w czwartek otrzymał informacje, iż punkt widzenia MEN podziela premier Jarosław Kaczyński. Protest resortu edukacji związany jest z zapisaną w projekcie wysokością tzw. kwoty bazowej służącej do obliczania wysokości wynagrodzenia nauczycieli. Jest ona niższa niż ta, na podstawie której wynagrodzenie nauczycieli obliczane jest w tym roku.
    Więcej www.men.gov.pl
  •  W ZUS Będzie więcej niepeŁnosprawnych. ZUS zamierza zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Obecnie wynosi ono 1,3 proc., a ustawowy wymóg to 6 proc. Chce być także bardziej przyjazny dla niepełnosprawnych klientów. Jak wyjaśnił wczoraj jego prezes Paweł Wypych, Zakład przyjął: Politykę działań ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyjaśnił, że z powodu zbyt małego zatrudnienia niepełnosprawnych ZUS corocznie musi wpłacać do PFRON 27 mln zł.
    Więcej www.zus.pl
  •  DziaŁania rzĄdu na rzecz rodziny. Przyjęcie programu prorodzinnego, wsparcie rodzicielstwa, zwiększenie odpisu od podatku dochodowego dla osób wychowujących dzieci, wydłużenie urlopów macierzyńskich i wprowadzenie becikowego - to działania rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego na rzecz rodziny. Przedstawiono je w broszurze Dwa lata Solidarnego państwa. Przypomniano, że zwiększono wysokość odpisu od podatku dochodowego dla osób wychowujących dzieci do 1145 zł na każde dziecko. Obecnie jest to 120 zł.
  •  pracownicy ochrony walczĄ o podwyŻki. Pracownicy ochrony z Warszawy, Poznania, Wrocławia i innych miast Polski, którzy zorganizowali się w związek zawodowy, rozdawali wczoraj ulotki pod poznańskimi oddziałami jednego z banków. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na warunki pracy ochroniarzy i domagają się wzrostu płac o 30 proc. Zdaniem Michała Kulczyckiego, przewodniczącego NSZZ Solidarność w Grupie Kapitałowej Impel, pracownicy ochrony, by godnie żyć, muszą pracować po 300, a czasem nawet 400 godzin miesięcznie. Godzinna stawka wynosi od 4 do 5 zł.
    Więcej www.solidarnosc.org.pl