– Kończymy pracę nad nowym rozporządzeniem określającym nie tylko sposób tworzenia służby medycyny pracy, ale także zasady kontroli pracy tych jednostek – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Zgodnie z nim policjanci, strażacy oraz pogranicznicy będą mogli odwołać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy jedynie do poradni medycznych w Łodzi, Gdańsku lub Katowicach. Prawo do przeprowadzenia badań będą mieli lekarze, którzy mają specjalizację z medycyny m.in. pracy, przemysłowej, morskiej i tropikalnej, kolejowej, lotniczej lub higieny pracy. MSWiA nie uwzględniło postulatu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, aby oceną przydatności do służby w policji zajmowali się wyłącznie lekarze medycyny pracy znający specyfikę pracy w tej służbie. W przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę w tropikach lub na morzu lekarze medycyny pracy będą musieli przejść dodatkowe przeszkolenia w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku.

Resort proponuje, aby prawo do kontroli działania poradni profilaktycznych oraz poradni medycyny pracy mogli przeprowadzać lekarze posiadający specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny transportu. Dodatkowo takie osoby muszą mieć poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub inne upoważnienie określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Wymóg taki wynika ze specyfiki służby funkcjonariuszy.